#002. Να αγαπάς τον σύντροφό σου.

Πάντα.
Και με ανιδειοτέλεια.

H ευτυχία δεν είναι ένας σταθμός που θα φτάσεις κάποτε, αλλά ένας τρόπος να ταξιδεύεις.
Margaret Runbeck

0 comments: