#003. Όταν σου εμπιστεύονται ένα μυστικό, να το κρατάς.

1 comments

#002. Να αγαπάς τον σύντροφό σου.

0 comments
Πάντα.
Και με ανιδειοτέλεια.

H ευτυχία δεν είναι ένας σταθμός που θα φτάσεις κάποτε, αλλά ένας τρόπος να ταξιδεύεις.
Margaret Runbeck

#001. Μην το απορρίπτεις πριν το δοκιμάσεις.

3 comments