#034. Να πάρεις κάποτε έναν σκύλο.

A dog is the only thing
on earth
that loves you more
than you love yourself.
Josh Billings

1 comments:

Zero Point said...

Ορθώς τα λέει ο πατέρας, αν και καθήμενος!!!!